CURS:
 
SEGON PRIMÀRIA
         
 
TUTORA
 
 
 
 
PEPI BARBER
   
 
Atenció pares/mares:
 
   DIJOUS de 12:45 a 13:30 hores     
 
 
email:
 
    pepihhdc@hotmail.es