Breu història del Col·legi.
     

M. Micaela Grau
Fundadora

Carisma Germanes
Doctrina Cristiana
 

   A la Mare María de Monserrat se li atribuïx les dos fundacions de Tavernes de la Valldigna. La primera en 1896 quan a instàncies de les autoritats civils i del senyor rector, D. Francisco Tena, i amb l'autorització prèvia del Cardenal-Arzobispo Ciríac Martí Sancho Hervás va manar un número reduït de germanes a l'hospital municipal del que la distingida senyora Orofila va prendre part molt activa en la seua fundació. En el local de la planta baixa va nàixer també un parvulari que prompte va ser invadit pel veïnat.

   
   Dos anys després, el 25 d'octubre de 1898, eren requerides les nostres germanes per a la segona fundació. Es tractava d'un Col·legi l'objectiu de la qual era atendre a la docència, educar els xiquets i cuidar els malalts. En això estava interessada senyora Dolores Rojas, esposa de D. Cristóbal Almel·la Montserrat.

   Les germanes que han estat duent a terme esta labor docent des dels seus inicis fins a l'actualitat són les següents:
 
 
 

   1. Beates:
                    Mare Maria Montserrat Llimona Planas.
                    Germana Maria Dolores Suris Brusola.
                    Germana Corazón de Jesús Gómez Vives.
                    Mare Amparo Rosat Balasch

 
 
 

    2. Germanes:

Maria Rosa de Jesús Resurrección Celina Chovi
Maria del Calvario Felisa Consuelo Palomares
Maria de la Soledad Milagros Vicenta Lluna
Maria Magdalena de Jesús Maria Sales Concha Ferri
Maria Luz Ignacia Milagros López
Providencia Maria Luisa María Luisa Bosch
Modesta Eucaristía Nieves Mestre
Auxilio Eulalia Pelecha Carmen Martínez
Asunta Gema Maria Maqueda
Bienvenida Maria Goreti Carmen Rossell
Sacramento Matilde Bodi Ana María Santamaría
Francisca de Jesús Angelina Garrido Maria Luz Molines
Flora Josefina María Martínez
Clara Trinidad Jerónima Padrones
Camila Desamparados  
Felicitas Concepción  
Guadalupe Catalina  
Eduvigis Consuelo  
Jacinta Isabel  
Juana Francisca Pilar Casany  
 
 
   Les activitats que s'han realitzat al llarg dels anys i que han anat progressant en el temps, són les següents:
  Atenció Sanitària.
  Tallers de brodats.
  Comptabilitat.
  Parvulari.
  Menjador.
  Internat.
  Preparació per a l'examen de Batxiller.
  E.G.B.
  Centre Catequético en horari extraescolar.
  Educació Infantil.
  Educació Primària.
  Educació Secundària Obligatòria.
  Grups Mare Micaela.